Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 10. 9. 2019

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 106898/19/2700 ze dne 21. 8. 2019 týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy, s.r.o.

Informace byly žadateli odeslány jako listovní zásilka dne 26. 8. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 108923/19/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena