Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 13. 10. 2016

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 13. 10. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 3. 10. 2016 na žádost týkající se úředních záznamů v anonymizované podobě, včetně úvěrových smluv na jejichž základě byly vyhotoveny protokoly o kontrolách u společností  ESSOX, s.r.o., GE Money Auto, s.r.o., sAutoleasing a dalších provedených inspektorátem ČOI Královéhradecký a Pardubický.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 20. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 120955/16/2700 týkající se úředních záznamů v anonymizované podobě, včetně úvěrových smluv na jejichž základě byly vyhotoveny protokoly o kontrolách u společností  ESSOX, s.r.o., GE Money Auto, s.r.o., sAutoleasing a dalších provedených inspektorátem ČOI Královéhradecký a Pardubický. Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty s výjimkou informací získaných v rámci kontrolního šetření od třetích osob.
Informace byly tazateli poskytnuty datovou schránkou dne 3. 10. 2016 –  čj. ČOI 127776/16/2700.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena