Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 14. 11. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 5. 11. 2018 na žádost týkající se pokuty uložené podnikateli.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 22. 11. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 136876/18/0100 týkající se pokuty uložené podnikateli.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 5. 11. 2018 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 143157/18/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena