Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 16. 11. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 126211/21/2700 ze dne 9. 11. 2021 týkající se kontroly a uložené sankce  podnikateli (fyzická podnikající osoba).
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 11. 11. 2021 –  čj. ČOI 143769/21/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena