Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 17. 2. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 6986/20/2700 ze dne 15. 1. 2020 týkající se poskytnutí zkušebního protokolu k výrobku tlakový hrnec. Vzhledem k tomu, že se jedná o informaci ve smyslu ust. § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu a v souvislosti se stále probíhající kontrolou, není možné požadovaný dokument žadateli poskytnout. Žadatel byl také povinným subjektem dne 29. 1. 2020 vyzván k doplnění povinných údajů, které poskytl povinnému subjektu obratem téhož dne. K výše uvedeným skutečnostem vydal povinný subjekt v zákonné lhůtě dne 5. 2. 2020 rozhodnutí o odmítnutí žádosti, které bylo tazateli odesláno jako listovní zásilka doporučeně dne 5. 2. 2020 pod čj. ČOI 17261/20/2700.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena