Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 17. 6. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 73687/20/2700 ze dne 24. 5. 2020 týkající se poskytnutí zkušebního protokolu k výrobku tlakový hrnec. Předmětné řízení s účastníkem řízení se aktuálně, tedy ke dni vydání rozhodnutí podle ZSPI, nachází ve fázi správního řízení dle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, přičemž dosud nebylo vydáno rozhodnutí ve věci. Z uvedeného důvodu byla žádost v souladu s § 11 odst. 1 písm. b) ZSPI rozhodnutím odmítnuta.
Rozhodnutí bylo odesláno elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF) datovou schránkou 4. 6. 2020 pod čj. ČOI 78758/20/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena