Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 18. 7. 2019

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 4. 7. 2019 týkající se výše pokuty uložené společnosti Mountfield, a.s.

Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky – emailem dne 9. 7. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 88805/19/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena