Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 18. 8. 2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 7. 8. 2017 na žádost týkající se uložené pokuty společnosti Multicom Trade, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové  byla dne 2. 8. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 102982/17/2700 týkající se uložené pokuty společnosti Multicom Trade, s.r.o.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 7. 8. 2017 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – sp.zn. ČOI 97302/17/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena