Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 19. 5. 2021

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSPI), odpověď k žádosti čj. ČOI 58943/21/2700 ze dne 28. 4. 2021 týkající se informace, zdali osoby, které podali podání týkající se žadatele, byli podnikatelé či zda jednali za právnickou osobu – podnikatele, případně zdali mají vazby na podnikatele, tj. na subjekt podnikající v distribuci, dovozu  anebo výrobě zdravotnických ochranných pomůcek, včetně sortimentu souvisejícího s respirátory a ochranou dýchacích cest. K první části žádosti byly poskytnuty oznamovatelé podnětů, kteří poskytli souhlas se sdělením údajů kontrolované osobě ve smyslu požadavku ust. § 11 odst. 2 písm. a) ZSPI. Druhá část žádosti, tedy informace o tom, zdali oznamovatelé mají vazby na podnikatele, kteří se podílejí na distribuci, dovozu nebo výrobě dotčeného sortimentu, byla rozhodnutím odmítnuta. Žadateli byla odpověď a rozhodnutí o zamítnutí žádosti odesláno datovou schránkou dne 12. 5. 2021 –  čj. ČOI 63804/21/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena