Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 19. 7. 2019

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti doručené dne 10. 7. 2019 týkající se výsledku správního řízení se společností My Energy, s.r.o.

Informace byly tazateli odeslány jako listovní zásilka dne 12. 7. 2019 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 89786/19/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena