Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 2. 2. 2017

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 2. 2. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 23. 1. 2017 na žádost týkající se uložené pokuty podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 17. 1. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 9199/17/2700 týkající se uložené pokuty podnikateli.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 23. 1. 2017 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 11770/17/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena