Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 2. 5. 2017

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 2. 5. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 19. 4. 2017 na žádost týkající se uložené pokuty podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 21. 12. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 137183/16/2700 týkající se uložené pokuty podnikateli. Dopisem ze dne 28. 12. 2016 čj. ČOI 169224/16/2700 byla odeslána informace o tom, že správní řízení nabylo ukončeno. Dopisem z 19. 4. 2017 byla žadateli poskytnuta informace o tom, že správní řízení bylo ukončeno dne 4. 4. 2017  a jmenovanému podnikateli byla uložena pokuta ve výši 25. 000, – Kč.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 19. 4. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 55849/17/2700.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena