Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 2. 9. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 107800/21/2700 ze dne 19. 8. 2021 týkající se výsledků šetření webového portálu www.s-drazby.cz provozovaného společností Centrum aukcí.cz s.r.o.
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 25. 8. 2021 –  čj. ČOI 109105/21/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena