Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 20. 1. 2017

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 20. 1. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 6. 1. 2016 na žádost týkající se podání čj. ČOI 161508/16/2700.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 4. 1. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn.ČOI 2026/17/2700 týkající se podání čj. ČOI 161508/16/2700.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 6. 1. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 3250/17/2700.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena