Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 20. 4. 2016

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický   – 20. 4. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 7. 4. 2016 na žádost týkající se sdělení jména a adresy stěžovatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 29. 3. 2016 doručena žádost čj. ČOI 37282/16/2700 o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se sdělení jména a adresy stěžovatele.
Odpověď ze dne 7. 4. 2016 čj. ČOI 39457/16/2700 byla rozhodnutím odmítnuta vzhledem k tomu, že osobní údaje stěžovatele nelze poskytnout, neboť povinný subjekt je získal od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu.    

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena