Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 20. 9. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 116711/21/2700 ze dne 9. 9. 2021 týkající se zaslání anonymizovaného rozhodnutí ve věci řízení s podnikatelem (fyzická podnikající osoba).
Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 9. 2021 –  čj. ČOI 116840/21/2700.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena