Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 21. 11. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 142608/19/2700 ze dne 8. 11. 2019 týkající se poskytnutí rozhodnutí čj. ČOI 27/0945/15/R/P.

Informace byly žadateli odeslány jako listovní zásilka doporučeně dne 12. 11. 2019 (ke stažení ZDE  ve formátu PDF) – čj. ČOI 144231/19/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena