Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 21. 5. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 62719/21/2700 ze dne 6. 5. 2021 týkající se kontroly u čerpací stanice Eurobit a výsledku u odebraného vzorku motorové nafty Diesel Zero.
Odpověď byla odeslána elektronicky (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  13. 5. 2021 pod čj. ČOI 65527/21/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena