Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 22. 10. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 12. 10. 2018 na žádost týkající se pokuty uložené podnikateli.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 10. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 130495/18/2700 týkající se pokuty uložené podnikateli.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 12. 10. 2018 (ke stažení  ZDE  ve formátu PDF) – čj. ČOI 131475/18/2700.

 

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena