Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 23. 9. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 122374/20/2700 ze dne 11. 9. 2020 týkající se provozování živnosti bez živnostenského oprávnění. Vzhledem k tomu, že Česká obchodní inspekce nevykonává dozor zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), byla žádost v souladu s § 14 odst. 5 písm. c) ZSPI, odložena.
O odložení žádosti pro nepříslušnost byl žadatel informován dopisem (dokument ke stažení ZDE  ve formátu PDF) dne 15. 9. 2020 – čj. ČOI 123835/20/2700.

 

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena