Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 25. 10. 2018

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 15. 10. 2018 na žádost týkající se podání čj. 130412/18/0100.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 12. 10. 2018 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp. zn. ČOI 132069/18/2700 týkající se podání čj. 130412/18/0100.

Žadateli bylo podání podané údajně žadatelem, který ho však ČOI nezaslal, poskytnuto dne 15. 10. 2018 – čj. ČOI 132382/18/2700.  

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena