Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 25. 3. 2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 35818/22/2700 ze dne 15. 3. 2022 týkající se výsledku správního řízení vedeného pod sp. zn. ČOI 167426/20/2700. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 18. 3. 2022 –  čj. ČOI 37622/22/2700.35818/22/2700

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena