Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 27. 12. 2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 12. 2017 na žádost týkající se možnosti fyzického nahlédnutí do spisu sp. zn. ČOI 72293/17/2700 v termínu do 20. 12. 2017.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové  byla dne 7. 12. 2017  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 162128/17/2700 týkající se možnosti fyzického nahlédnutí do spisu sp. zn. ČOI 72293/17/2700 v termínu do 20. 12. 2017. Žadateli bylo sděleno, že nahlédnout do spisu může dne 19. 12. 2017 v úředních hodinách na inspektorátu ČOI Královéhradeckém a Pardubickém se sídlem v Hradci Králové.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 14. 12. 2017 a odeslány jako doporučená listovní zásilka –  čj. ČOI 165710/17/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena