Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 27. 2. 2017

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 27. 2. 2017:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 2. 2017 na žádost týkající se výše sankce podnikateli.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 9. 2. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 21616/17/2700 týkající se výše sankce uložené podnikateli. Informace byly tazateli poskytnuty dne 14. 2. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 23283/17/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena