Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 27. 6. 2016

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 27. 6. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 10. 6. 2016 na žádost týkající se uložené pokuty společnosti Verner Potraviny, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 6. 6. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 70922/16/2700 týkající se uložené pokuty společnosti Verner Potraviny, s.r.o.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 10. 6. 2016 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 73336/16/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena