Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 27. 9. 2018

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 9. 2018 na žádost týkající se výsledků správního řízení.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové  byla dne 9. 9. 2018  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 116149/18/2700 týkající se výsledků správního řízení.

Informace byly tazateli poskytnuty dne 18. 9. 2018 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 120361/18/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena