Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 28. 7. 2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  informaci k žádosti čj. ČOI 92045/22/2700 ze dne 19. 7. 2022 týkající se poskytnutí anonymizovaného protokolu o kontrole a úředních záznamů k podání žadatele. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 21. 7. 2022 –  čj. ČOI 92592/22/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena