Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 29. 1. 2016

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 29. 1. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou  dne 14. 1. 2016 na žádost týkající se klamavé reklamy při prodeji mléka.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 8. 1. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná sp.zn. ČOI 3439/16/2700 týkající se klamavé reklamy při prodeji mléka. Žadateli bylo sděleno, že jeho podání bylo vzhledem k věcné příslušnosti postoupeno k řešení na místně příslušný krajský úřad. Informace byly tazateli poskytnuty datovou schránkou dne 14. 1. 2016 –  čj. ČOI 5201/16/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena