Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 29. 9. 2016

Inspektorát Královéhradecký a Pardubický  – 29. 9. 2016:  Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 9. 2016 na žádost týkající se kontrolních protokolů o kontrolách od 18. 6. 2014 do současnosti provedených inspektorátem ČOI Královéhradecký a Pardubický u společnosti ESSOX, s.r.o. a GE Money Auto, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému  se sídlem v Hradci Králové  byla dne 1. 9. 2016  doručena  žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod sp.zn. ČOI 110551/16/2700 týkající se kontrolních protokolů o kontrolách od 18. 6. 2014 do současnosti provedených inspektorátem ČOI Královéhradecký a Pardubický u společnosti ESSOX, s.r.o. a GE Money Auto, s.r.o.
Žadateli byly požadované dokumenty poskytnuty s výjimkou informací získaných v rámci kontrolního šetření od třetích osob. Informace byly tazateli poskytnuty datovou schránkou dne 14. 9. 2016 –  čj. ČOI 117326/16/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena