Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 29. 9. 2017

Česká obchodní inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 19. 9. 2017 na žádost týkající se poskytnutí zvukově-obrazového záznamu z kontroly ČOI u podnikatele.

České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 12. 9. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 121419/17/2700 týkající se poskytnutí zvukově-obrazového záznamu z kontroly ČOI u podnikatele.

Informace byly tazateli poskytnuty a odeslány dne 19. 9. 2017 jako listovní zásilka  –  čj. ČOI 124367/17/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena