Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 3. 3. 2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 22105/22/2700 ze dne 11. 2. 2022 týkající se poskytnutí údajů oznamovatelů podnětů. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky datovou schránkou  dne 24. 2. 2022 –  čj. ČOI 27093/22/2700.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena