Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 3. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI), informaci k žádosti ze dne 20. 3. 2019 – čj. ČOI 40227/19/2700, týkající se výsledku kontroly na podnět žadatele.

Informace byly tazateli poskytnuty elektronicky dne 26. 3. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 42547/19/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena