Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 5. 8. 2020

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 100867/20/2700 ze dne 23. 7. 2020 týkající se správního řízení s podnikatelem.
Informace byly poskytnuty a odeslány elektronicky (dokument ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 29. 7. 2020 pod čj. ČOI 102119/20/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena