Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 6. 4. 2021

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti sp. zn. ČOI 19916/21/2700 ze dne 11. 3. 2021 týkající se opatření ČOI přijatých k zamezení šíření nákazy nemoci Covid-19.
Odpověď byla žadateli poskytnuta a odeslána elektronicky datovou schránkou (dokument ke stažení  ZDE ve formátu PDF)  25. 3. 2021 pod čj. ČOI 42997/21/2700.

 

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena