Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 7. 11. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 138311/19/2700 ze dne 30. 10. 2019 týkající se výsledku kontroly u společnosti Interpres Creditum, s.r.o.

Informace byly tazateli odeslány elektronicky dne 1. 11. 2019 (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 138614/19/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena