Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 7. 6. 2022

Česká obchodní  inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci k žádosti čj. ČOI 72760/22/2700 ze dne 30. 5. 2022 týkající se výše uložené sankce fyzické podnikající osobě. Žadateli byla informace poskytnuta elektronicky dne 31. 5. 2022 –  čj. ČOI 72773/22/2700.

2023 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena