Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 7. 7. 2017

Česká obchodní  inspekce  zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 28. 6. 2017 na žádost týkající se vyřešení podnětu. České obchodní inspekci – inspektorátu Královéhradeckému a Pardubickému se sídlem v Hradci Králové byla dne 26. 6. 2017 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, evidovaná pod čj. ČOI 88307/17/2700 týkající se vyřešení podnětu.
Informace byly tazateli poskytnuty dne 28. 6. 2017 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) –  čj. ČOI 88950/17/2700.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena