Inspektorát Královéhradecký a Pardubický – 9. 4. 2019

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (ZSPI) informaci na žádost ze dne 22. 3. 2019 (čj. ČOI 41090/19/2700) týkající se zaslání kopie listiny: Obsah spisu Sp.zn. 93615/17/2700.

Informace byly tazateli poskytnuty a odeslány datovou schránkou dne 29. 3. 2019 (ke stažení ZDE ve formátu PDF) – čj. ČOI 44461/19/2700.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena