Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 1. 4. 2015

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  –1. 4. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 3. 2015 na žádost týkající se kontroly a jejího výsledku u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 15. 3. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly a jejího výsledku u  podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE  formátu PDF)  dne 18. 3. 2015 – čj. ČOI 32928/15/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena