Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 11. 12. 2015

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 11. 12. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 30. 11. 2015 na žádost týkající se důvodů zahájení řízení z moci úřední ve věci vedené pod sp. zn.  ČOI 116675/15/4000.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 23. 11. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se důvodů zahájení řízení z moci úřední ve věci vedené pod sp. zn.  ČOI 116675/15/4000.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 30. 11. 2015 – čj. ČOI 127723/15/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena