Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 12. 6. 2015

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 12. 6. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 1. 6. 2015 na žádost týkající se kontroly u společnosti eRmail, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 22. 5. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u společnosti eRmail, s.r.o.
Žadateli byl zaslán anonymizovaný protokol  o výsledku kontroly včetně příloh.  Odpověď byla žadateli poskytnuta dne 1. 6. 2015 – čj. ČOI 61440/15/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena