Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 13. 1. 2016

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 13. 1. 2016 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 29. 12. 2015 na žádost týkající se kontroly společnosti JV Car, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 23. 12. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u společnosti JV Car, s.r.o.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 29. 12. 2015 – čj. ČOI 138046/15/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena