Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 14. 9. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 31. 8. 2017 na žádost týkající se výsledku kontroly u společnosti Smart Financial, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 24. 8. 2017 pod sp.zn. ČOI 112946/17/0100 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se výsledku kontroly u společnosti Smart Financial, s.r.ro.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 31. 8. 2017 – čj. ČOI 116424/17/3100.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena