Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 21. 12. 2016

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 21. 12. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 8. 12. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti CENTRUM OPEN, s.r.o.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 1. 12. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti CENTRUM OPEN, s.r.o. Žadateli bylo sděleno, že správní řízení se společností nebylo dosud ukončeno a po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce bude žadatel informován.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 8. 12. 2016 – čj. ČOI 160913/16/4000.

2022 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena