Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 22. 5. 2017

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 22. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 0. 5. 2017 na žádost týkající se kontrol u provozovatele parkovacích automatů  v Prostějově.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 27. 2. 2017 a následně dne 21. 3. 2017 pod čj. ČOI 30968/17/4000  a čj. ČOI 43626/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly u provozovatele parkovacích automatů v Prostějově. Dopisem ze dne 3. 4. 2017 (čj. ČOI 48453/17/3100 byl žadatel informován, že v dané věci nebylo zatím pravomocně rozhodnuto.  Žadateli byly zaslány požadované informace po nabytí právní moci rozhodnutí.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení  ZDE ve formátu PDF) dne 10. 5. 2017 – čj. ČOI 65470/17/3100.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena