Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 22.9. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 11. 9. 2017 na žádost týkající se uložené pokuty společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 19. 7. 2017 pod čj. ČOI 97015/17/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se uložené pokuty společnosti MOL Česká republika, s.r.o. za nevyřízení reklamace v zákonné lhůtě.

Dne 21. 7. 2017 byl žadatel informován o tom, že rozhodnutí o uložení sankce není dosud pravomocné. Po nabytí právní moci rozhodnutí o uložení sankce byla žadateli odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 11. 9. 2017 – čj. ČOI 120498/17/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena