Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 24. 10. 2016

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 24. 10. 2016  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 14. 10. 2016 na žádost týkající se kontroly společnosti ADOP –car, a.s.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 12. 10. 2016 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly společnosti ADOP-car, a.s. Žadateli bylo sděleno, že kontrola společnosti nebyla dosud ukončena.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 14. 10. 2016 – čj. ČOI 134416/16/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena