Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 26. 2. 2015

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  –26. 2. 2015 Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 13. 2. 2015 na žádost týkající se kontroly a jejího výsledku u podnikatele.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému  a Olomouckému  se sídlem v Ostravě byla dne 13. 2. 2015 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.,  o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly a jejího výsledku u  podnikatele.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky  (ke stažení ZDE ve formátu PDF)  dne 13. 2. 2015 – čj. ČOI 19214/15/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena