Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 29. 12. 2017

Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 12. 2017 na žádost týkající se rozhodnutí o uložení sankce společnosti R cars prodej, s.r.o.

České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 12. 12. 2017 pod sp.zn. ČOI 11939/16/4000 doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se rozhodnutí o uložení sankce společnosti R cars prodej, s.r.o. Žadateli bylo zasláno požadované rozhodnutí o uložení sankce.  

Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky dne 18. 12. 2017 – čj. ČOI 166577/17/4000.

2017 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena