Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký – 29. 5. 2017

Inspektorát Moravskoslezský a Olomoucký  – 29. 5. 2017  Česká obchodní inspekce zveřejňuje podle § 5 odst. 3 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, informaci poskytnutou dne 18. 5. 2017 na žádost týkající se kontroly paliva CNG.
České obchodní inspekci – inspektorátu Moravskoslezskému a Olomouckému se sídlem v Ostravě byla dne 16. 5. 2017 pod čj. ČOI 68758/17/4000  doručena žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů týkající se kontroly paliva CVG.
Žadateli byla odpověď poskytnuta elektronicky (ke stažení ZDE ve formátu PDF) dne 18. 5. 2017 – čj. ČOI 69955/17/4000.

2021 © Česká obchodní inspekce, Všechna práva vyhrazena